Skip to content

Termeni și Condiții

cuelis.ro – aparține lui s.c. INSIDEOUT BEAUTY INTERNATIONAL CONSULTING S.R.L. (în continuare INSIDEOUT), persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Sector 1, Strada LT. RADU BELLER, nr. 29, Parter, Ap. 1, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/11838/10.07.2017, cod unic de înregistrare fiscală 18644586.

Vânzător – INSIDEOUT, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Sector 1, Strada LT. RADU BELLER, nr. 29, Parter, Ap. 1, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/11838/10.07.2017, cod unic de înregistrare fiscală 18644586.

Cumpărător – poate fi orice persoană fizică care are vârstă peste 16 ani sau persoană juridică sau orice entitate juridică care își face un Cont în Site și efectuează o Comandă.

Client – poate fi orice persoană fizică care are vârstă peste 16 ani sau persoană juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către INSIDEOUT (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între INSIDEOUT și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui Cont.

Utilizator – orice persoană fizică care are vârstă peste 16 ani sau persoană juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

Nickname – pseudonim prin care un anumit Utilizator/Client/Cumpărător poate adăuga Conținut pe Site. Nickname-ul este asociat informațiilor din Site ale Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului sub denumirea de „Nume Utilizator”.
Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresa de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanții Bunuri, etc.). Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.


Favorite – secțiune din Cont care permite Cumpărătorului / Utilizatorului să își creeze Liste. cu Bunuri pe care dorește să le urmărească în vederea unei eventuale achiziții folosindu-se de serviciul oferit de către Vânzător de urmărire a Bunurilor și Serviciilor prin primirea de Comunicări Comerciale din partea acestuia.


Site – magazinul online găzduit la adresa web cuelis.ro și subdomeniile acestuia.
Comandă – un document electronic ce intervine că formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site.
Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, listat pe site, inclusiv Bunurile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.


Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri și/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.


Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Conținut:

 • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

 • informații legate de Bunurile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioada;

 • informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioada;

 • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Coșul meu – secțiune din Cont care permite Cumpărătorului/Utilizatorului să adauge Bunuri sau Servicii pe care dorește să le achiziționeze la momentul adăugării sau la un moment ulterior; în cazul în care Bunurile sau Serviciile nu sunt achiziționate la momentul adăugării prin efectuarea Comenzii, Cumpărătorul/Utilizatorul va beneficia de serviciul oferit de către Vânzător de urmărire a Bunurilor și Serviciilor prin primirea de Comunicări Comerciale din partea acestuia.Document – prezențele Termene și Condiții.

Comunicări Comerciale – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la Bunuri și Servicii adăugate în secțiunea „Cont/Coșul meu” sau secțiunea  „Cont/Favorite” precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către cu Cu Elis, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.


Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.
Token – număr criptat unic asociat cardului de plată al Cumpărătorului după efectuarea unei plăti on-line, după activarea serviciului Netopia și care va putea fi utilizat de către Cumpărător pentru autorizarea Tranzacțiilor prin serviciul Netopia.

Documente contractuale

 1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu formă de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

 2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

 3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

 4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

 5. Pentru Comenzile ce urmează a fi ridicate de la sediu cuelis.ro prețurile și rezervările Bunurilor și/sau Serviciilor sunt valabile 72 (saptezecișidouă) de ore de la înregistrarea Comenzii de către Cumpărător.

 6. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind îndrumările emise de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile și Serviciile achiziționate.

Politică de vânzare Online

 1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Client/Cumpărător.
 Pentru motive justificate INSIDEOUT își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel INSIDEOUT. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa folosind pagina contact pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menționate.

 2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea „contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

 3. În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, INSIDEOUT își rezervă dreptul de a cere Clienților/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejării informației din cadrul Site-ului.

 4. INSIDEOUT poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care INSIDEOUT are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

 5. Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON). În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

 6. Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.
 7. După 14 (paisprezece) zile de la achiziționarea unui Bun sau Serviciu, Cumpărătorului i se va solicita înscrierea unui Review legat de Bunul sau Serviciul achiziționat. Solicitarea va fi transmisă către adresa de email înscrisă de Cumpărător în Cont. În acest fel, Cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/ Clienți/ Cumpărători de pe Site și se implică activ în dezvoltarea de noi Servicii și în detalierea cât mai completă a caracteristicilor Bunurilor.

Cesionarea și subcontractarea

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

Dreptul la proprietate intelectuală și industrială

 1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a INSIDEOUT, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

 2. Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de  INSIDEOUT, includerea oricărui Conținut în afară Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al INSIDEOUT asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al cuElis.

 3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între INSIDEOUT și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea INSIDEOUT cu referire la acel Conținut.

 4. Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu întră în conflict cu prevederile Documentului.

 5. În cazul în care INSIDEOUT conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces în urmă acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea INSIDEOUT pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urmă acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

 6. Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea INSIDEOUT și/sau al angajatului/prepusului INSIDEOUT care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care această există, față de respectivul conținut.

 7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

Politică de livrare a produselor/serviciilor și anulare/retur a comenzilor

 1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.
 2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la dată plasării Comenzii.
 3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

 4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără că vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

  1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;

  2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de INSIDEOUT, în cazul plății online;

  3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

 5. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun sau să renunțe la un Serviciu, în termen de 30 de zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare.
 Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

  – ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun
  – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat

  – ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese
  – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese;
 6. În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va putea contacta Vânzătorul cu ajutorul paginii de Contact.
 7. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Comandă este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la dată informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract.
  Suma va fi returnată după cum urmează: pentru Comenzile achitate cu card bancar -> prin restituire în contul din care a fost efectuată plata sau prin emitere de voucher electronic, la alegerea Cumpărătorului;
 8. Vânzătorul va putea amână rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Bunurile (se va lua dată cea mai recentă).
 9. În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la dată la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la dată la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.
 10. Informații cu privire la caracteristicile produsului sunt disponibile pe paginile produselor de pe Site-ul nostru. Din punct de vedere legal, conținutul Site-ului nu reprezintă o propunere pentru un contract de cumpărare, ci o prezentare a ofertelor noastre. Prin urmare, dacă plasați comanda prin intermediul Site-ului nostru, comanda dvs. constituie o ofertă de cumpărare a unui produs listat pe acest Site. Comanda dvs. este urmată de acceptarea noastră, conform celor descrise în continuare.
 11. Comanda poate fi plasată numai prin intermediul Site-ului nostru. Pentru a face acest lucru, veți parcurge un proces simplu, la sfârșitul căruia veți confirma comandă apăsând butonul „finalizează comanda”. Butonul va indica în mod clar că plasarea comenzii implică obligația dvs. de plată. Înainte de confirmarea comenzii, sunteți întotdeauna informat cu privire la prețul total care trebuie plătit și veți avea întotdeauna posibilitatea de a verifică și eventual de a corectă comandă.
 12. După plasarea unei comenzi, veți primi un e-mail prin care confirmăm primirea și înregistrarea comenzii dvs. („Primire Comandă / Confirmare”). Acest lucru nu înseamnă că această comandă a fost acceptată. Astfel cum a fost stabilit mai sus, comandă dvs. constituie o oferta de cumpărare efectuată de dvs. a unui produs listat pe Site-ul nostru. Toate comenzile sunt supuse acceptării de către noi. Contractul dintre dvs. și noi va fi format numai după acceptarea de către noi a comenzii dvs. Contractul se va referi doar la acele produse pentru care am acceptat comandă plasată de către dvs, urmând a va transmite o confirmare de acceptare a comenzii printr-un e-mail prin care va informăm că produsul a fost expediat („Confirmarea Expedierii”). În cazul în care nu putem onora un contract din cauza stocului insuficient de produse, eroare tehnică ori neconformități constatate în momentul procesului de expediere, vă vom informa cu privire la această situație și vom rambursa sumele plătite de către Dvs. pentru aceste produse, dacă este cazul, în conformitate cu dispozițiile de rambursare din secțiunea referitoare la drepturile dvs. statutare de retragere prevăzute în aceste Condiții de Furnizare, în decurs de cel mult 7 zile de la data la care ne-ați comunicat decizia Dvs. de terminare a contractului.
 13. În cazul serviciilor de terapie acestea se vor livra în termen de 14 – 21 de zile din momentul achitării cursului. Acest termen se poate modifica în funcție și de disponibilitatea clientului.
 14. În cazul cursurilor online acestea vor începe în termen de 7 – 14 zile din momentul achitării cursului. Acest termen se poate modifica în funcție și de disponibilitatea clientului.
 15. Modulele sunt inregistrate si pot fi folosite ca material pentru terapii viitoare, fara imagine.
 16. Programul Zeița este conceput pentru a te ajuta să te vindeci pe cont propriu, prin utilizarea hipnozelor și a informațiilor și conștientizărilor furnizate de mine. Scopul este ca aceste resurse să te ducă la un nivel mai înalt de înțelegere a lumii tale interioare și exterioare. Astfel, vindecarea ta începe și se finalizează în tine, în gândurile tale, conforme cu momentul tău, cu experiența ta de viață de până acum și cu calitatea și cantitatea revelațiilor tale.

  Dacă alegi să împărtășești ceva personal în cadrul grupului, este evident că puterea grupului te poate ajuta enorm să ajungi mai rapid la rezultatul care ți se potrivește cel mai bine. Cu toate acestea, este important să înțelegi că nu există o metodă 100% sigură care să garanteze că situația ta va rămâne confidențială în cadrul grupului. În acest proiect, ne asumăm decizia de a împărtăși informații și nu ne așteptăm ca altcineva să păstreze secretul nostru mai bine decât o putem face noi înșine.

  Participarea în acest grup implică un risc: posibilitatea ca cineva, deși a aderat la un grup cu intenții înalte, să divulge informații personale, ceea ce deschide un potențial în Univers de a primi același lucru înapoi, posibil într-o formă agravată. Proiectul se bazează pe Credință, nu pe frici, oricât de justificate ar fi acestea. Fără risc, nu există câștig adevărat. Așadar, cine împărtășește își asumă implicit acordul pentru folosirea materialului DOAR în Proiectul Zeița, grăbind astfel procesul de cunoaștere și vindecare, deoarece și eu sunt provocată să ofer mai multă informație.

  Aceleași condiții se aplică și pentru informațiile distribuite pe grupul de susținere.

BUNURI/SERVICII pentru care nu se asigură dreptul de retragere

Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:


 • contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;
 • furnizarea de Bunuri și/sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piață financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

 • furnizarea de cursuri/seminarii LIVE online;
 • furnizarea de Bunuri confecționate după specificațiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;

 • furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expiră rapid;

 • furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Cumpărător;
 • furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
 • furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.

Confidențialitate

 1. INSIDEOUT va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

 2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

 3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord că Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. INSIDEOUT nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

Comunicări Comerciale

 1. Cumpărătorul/Utilizatorul își poate modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale conținând informații generale și tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții, în orice moment, după cum urmează:

  1. prin modificarea setărilor din Cont la secțiunea „Abonările mele”.

  2. prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în Comunicările Comerciale primite de la Vânzător sau.
  3. prin contactarea Vânzătorului.
 2. Renunțarea la primirea Comunicărilor Comerciale nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.
 3. Prin adăugarea de Bunuri în secțiunea din Cont:
  „Coșul meu”, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire:
  •    la modificarea prețului Bunurilor sau Serviciilor adăugate în secțiunea „Coșul meu”,
  •    la recomandări de Bunuri similare cu cele adăugate în secțiunea „Coșul meu”
  •    la existența Bunurilor în secțiunea „Coșul meu” și
  •    disponibilitate stoc Bunuri
  „Favorite”, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire:
  •    la modificarea prețului Bunurilor sau Serviciilor adăugate în secțiunea „Favorite”,
  •    la recomandări de Bunuri sau Servicii similar cu cele adăugate în secțiunea „Favorite”
  •    disponibilitate stoc Bunuri
 4. În urma achiziționării unui Bun, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire la:
  •    sugestii de Bunuri sau Servicii recomandat a fi utilizate împreună cu Bunul sau Serviciul achiziționat
  Clientul/Utilizatorul se poate dezabona, în orice moment, de la Comunicările Comerciale menționate la punctul 3. de mai sus prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la Vânzător sau prin contactarea Vânzătorului în acest sens.
  De asemenea, pentru îmbunătățirea ofertei de Bunuri și Servicii și a experienței de cumpărare, vom folosi datele dvs. pentru efectuarea de cercetări de piață și sondaje de opinie. Informațiile obținute în urma acestor cercetării de piață și al sondajelor de opinie nu vor fi utilizate de noi în scopuri publicitare ci doar în cele menționate mai sus. Răspunsurile dvs. la cercetările de piață și sondajele de opinie nu vor fi asociate cu identitatea dvs., transmise către terți și nici nu  vor fi publicate. Puteți obiecta la utilizarea datelor în scopuri de cercetare de piață și sondaje de opinie în orice moment, prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesaj sau prin contactarea Vânzătorului.

Modalități plată – Facturare

 1. Prețurile Bunurilor și Serviciilor afișate în cadrul site-ului www.cuelis.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

 2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.
 3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute de INSIDEOUT, precum şi pentru orice alte plăți aferente Comenzii, exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin poștă electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul său.
 4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul sau și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

 5. Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul său, va deține o evidență a facturilor emise de INSIDEOUT, putându-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.

 6. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către INSIDEOUT în Contul sau prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său.

 7. În cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecișiopt) de ore în Cont, te rugăm să ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail: vorbeste@cuelis.ro

 8. Plata prin Netopia este o modalitate rapidă de plată on-line cu cardul, care constă în efectuarea plății printr-un singur click prin utilizarea Tokenului aferent cardului, fără a mai fi nevoie de introducerea detaliilor aferente cardului de plata la fiecare Tranzacție.
 9. Prețul Recomandat de Vânzare (RRP): Prețurile recomandate afișate pe Platforma sunt cele recomandate de Cu Elis. Cu Elis prezintă aceste prețuri pe Platformă, lângă prețul la care Cu Elis oferă respectivul produs sau serviciu Clienților.
 10. Datele cardului de plată ale Clientului/ Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile INSIDEOUT și nici nu vor fi stocate de către INSIDEOUT sau de către procesatorul de plăti integrat în Site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.
  Entitatea autorizată să presteze servicii de stocare a datelor de card este NETOPIA PAYMENTS s.r.l., societate constituită și care funcționează conform legislației din România, sub numărul de înregistrare J40/9170/2003 și C.U.I. 15565496, având sediul social situat în Bucureşti Sectorul 2, B-dul DIMITRIE POMPEI, Nr. 9-9A, IRIDE BUSINESS PARK, CLADIREA NR.24, CAMERA 4C, Etaj 4, România.
 11. În anumite cazuri, pentru menținerea securității Tranzacțiilor, la înregistrarea Comenzii, Cumpărătorului i se va solicita să autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului sau utilizarea amprentei digitale în cazul terminalelor mobile care au această facilitate.

 12. Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat pe Site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).
 13. Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul poate introduce datele mai multor carduri de plata pe care le deține, pentru care se poate activa opțiunea de plată Netopia, fiind asociat câte un Token pentru fiecare card de plată. De asemenea, Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul poate oricând șterge orice Token dezactivat astfel serviciul Netopia.

Livrarea bunurilor

 1. Vânzătorul se obligă să livreze Bunurile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.

 2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

 3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor numai pe teritoriul României.
  Transferul proprietății bunurilor
  Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factură fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

Răspundere

 1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

 2. Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsură permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului sau.

 3. Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existența la dată creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la dată plasării Comenzii.
 4. Ulterior creării Contului utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului.

 5. Termenii și Condițiile Site-ului pot fi modificați oricând de către INSIDEOUT, aceștia fiind opozabili Clienților / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la dată afișării în Site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din Site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online.
Prelucrarea datelor cu caracter personal
 

Te rog să parcurgi Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

 
Fololsirea Cookie-Urilor
 
Te rog să parcurgi Politică de Cookies, care face parte din prezentul Document.

Forță majoră

 1. Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forță majoră este evenimentul imprevizibil, în afară controlului părților și care nu poate fi evitat.

 2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la dată producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără că vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

Legea aplicabilă – Jurisdicția

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între INSIDEOUT și Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competențe din Municipiul București.